MOKS Sprintintervaller - Analys (2017-10-10)
Kategori: Träning
Karta/område: Falun
Arrangör: LÅ
Röd linje är den kortaste på alla sträckor. Därefter följer mörkblå, grön och ljusblå. Siffrorna intill de längre vägvalen (mörkblå, grön, ljusblå) är antal meter längre än röd linje. Hoppas det blir någorlunda förståeligt!

Till k4 hade vänster (lila streckad) varit kortast om det passerbara staketet vid k3 varit passerbart ;)
MOKS Sprintintervaller - Analys (2017-10-10)