Distans (2017-03-05)
Kategori: Träning
Karta/område: Paradiset
20% bart så styrde en del efter det (dvs de mest snöfria stråken). I stora drag nöjd med framförhållning och optimering. Finns några sträckor jag kunde optimerat bättre (k1: nedanför höjden efter 2/3. k5: rakare och bättre utgångsriktning över myren. Annars endast små grejer.) Fantastisk terräng! Synd att de inte kan rita nytt.
Distans (2017-03-05)