Drömpass (2016-09-30)
Kategori: Träning
Karta/område: Pickustjärn
Fantastiskt fint område! Öppna, lättlöpta hällar och fina myrar mellan. Inte dåligt någonstans. Möjligtvis att det blir för lätt med den goda sikten, men definitivt värt att rita nytt! Häftigt brandområde k11-13. Bra tekniskt: fint jobb med kompass och blick. Dålig utgångsriktning k13 och osäker in mot 14. 6% längre än fågelväg. Tycker kartan var bra, är nog ganska bra på att tyda och orientera efter laserdata.
Drömpass  (2016-09-30)